Chính sách

Chính sách Kiếm Động Cửu Thiên

Đối với người chơi

  • Kiếm Động Cửu Thiên dành cho người chơi trên 18 tuổi.
  • Áp dụng cho người chơi tại quốc gia Việt Nam.
  • Thời gian chơi: tối đa 8 tiếng/1 ngày.
  • Mỗi người chơi chỉ được tạo và chơi trên 1 tài khoản.

Nói không với hành vi gian lận

  • Người chơi tuyệt đối không sử dụng các phiên bản MOD để tạo lợi thế trong game.

Hành động vi phạm

  • Tạo nhiều tài khoản để trao đổi đồ với nhau.
  • Sử dụng các phiên bản MOD bên thứ 3.