Blox Fruit update 21 cho Fluxus và Hydrogen

Script
Tải gameTELEGRAM
5/5 Votes: 399
Developer
Roblox Corporation
Version
Script
Requirements
Android 4.4
Get it on
Google Play
Report this app

Description

Script Blox Fruit update 21 cho Fluxus và Hydrogen

Script blox fruit là gì và nó được dùng như thế nào? Nếu bạn còn chưa biết rõ về nó đọc thêm về ở đây nhé Hack Blox Fruit MOD, Bài viết này mình sẽ chia sẽ các bạn các đoạn script cực hay và chi tiết nhé.

Script blox fruit là gì?

Có thể hiểu nó là một đoạn mã code được thực thi để giúp chúng ta một việc gì đó, ví dụ Hack blox fruit auto farm treo máy, Fast attack, race v4 và còn nhiều nữa, mục đích chính của nó là giúp chúng ta làm cày cuốc dễ dàng hơn và thư thả hơn.

Với việc các đoạn script càng ngày càng công phu hơn, và cập nhật giúp cho việc chơi game không giật lag hay ảnh hưởng gì nhiều, nên việc hack khá là nhẹ nhàng, các người chơi khác cũng khó mà nhận ra bạn đang sử dụng script.

Nhưng mà việc sử dụng script hack blox fruit là không cho phép vì nó làm vượt trội hơn những người khác, làm cho game không cân bằng và đôi khi sẽ văng game đột ngột do việc quá tải bộ nhớ, và hơn nữa tải ở các trang web khác không uy tín cũng sẽ làm cho bạn rất dễ bị ra đảo, nặng nề hơn là chiếc điện thoại của bạn bị lổi, nên kiemdongcuuthien.vn mình đã kiểm tra và test kỉ lưỡng để chia sẽ cho các bạn.

Khi copy script bạn chỉ cần click vào như hình nhé:

 

Script Grayx Hub – No Key: Auto Farm, Leviathan, Gun Mastery,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/mkhoidzvl13/Grayx/main/GrayXLoader.lua"))()

Script XERO Hub – NO KEY: Auto Farm, Sea Event, RACE V4, Gun Mastery,…

getgenv().Team = "Marines" -- Pirates/Marines
getgenv().Fix_Lag = true -- true/fals
loadstring(game:HttpGet("https://xerohub.click/script/main.lua"))()

Script Auto Farm, RACE V4, Fruit Master,…

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/MinGamingVIP.lua")()

Script Strawberry Hub V2: Auto Farm, Fruit Notifer, Mastery,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CheemsNhuChiAl/Sotringhuhu/main/StrawberryHubBeta1.35"))()

Script Winter Hub – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Yatsuraa/Yuri/main/WinharHuB.lua"))()

Script MBM V2.5: Auto Farm, super Fast Attack, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/m1M-Plqer819/any/main/mbmxhub/0135"))()

Script Apple Hub: Auto Farm, Fruit Notifer, Auto Quest,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/AppleHubOnTop/main/Loader.lua"))()

Script AZURE V2 – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/REDzHUB/BloxFruits/main/redz9999"))()

Script Unknown Hub V4: Auto Farm, Kisune Event, Auto Raid, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/UnknownHubV3"))()

Script Fruit Finder, Find Low Server,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/marisdeptrai/Script-Free/main/FruitFinder.lua"))()

Script STRAWBERRY Hub: Auto Farm, RACE V4, Sea Event, Material Farm,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CheemsNhuChiAl/Sotringhuhu/main/StrawberryHup"))()

SCRIPT MARIS HUB V2 (NO KEY): Auto Farm, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/marisdeptrai/Script-Free/main/Maris-Hub.lua"))()

Script Kanyom Hub: Auto Farm, Raid, Fast Attack, Mastery,…

loadstring(game:HttpGet('https://shz.al/~KamyonHubVerison1'))()

Script Auto Farm, Magnet, Fast attack, RACE V4, Rain Fruit,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Nguyenchikhangg/YTB_Khang_Mod_Game/main/Khang_Mod_Game_Version_1.2.txt"))()

Script RinHub – NO KEY: Auto Farm, RACE V4, Raid,…

_G.Language = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/RinHubb/RinHub/main/scibidirinxver2"))()

Script Mới nhất (NO KEY): Auto Farm, Quest, RACE V4

loadstring(game:HttpGet"https://github.com/Basicallyy/Basicallyy/raw/main/Min_XT_V2_.lua")()

Script NO KEY: Auto Farm, RACE V4, DF MASTERY…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Nguyenchikhangg/KhangModGamev1.2/main/khangmodgame1.2.txt"))()

Script Speed-Hub-X (NO KEY): Auto Farm, Sea Event, Find Leviathan,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX"))()

Script Auto Farm, Bone Farm,… (No Key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/MinGamingNewVietSub.lua")()

Script MEMMORIES: Auto Farm, Sea Event, Material Farm, RACE V4,…

getgenv().ChooseGetKey = "Easy Key 12 Hours"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Memories0912/Blox-Fruits/main/Memories.lua"))()

Script Auto Kaitun 1–2550, FARM, No Key,…

loadstring(game:HttpGet"https://github.com/Basicallyy/Basicallyy/raw/main/Min_XT_V1_TiengViet.lua")()

Script NO KEY: Auto Farm, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/MinGamingV4.lua")()

Script Dakiihub – NO KEY: Auto Farm, RACE V4, Kitsune Event

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/DakiiHub/dakiihub/main/main.lua", true))()

Script Annie-Hub – NO KEY: Awken, Kill Aura,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xSync-gg/Annie-Hub/main/Main"))()

Script RELZ: Auto Farm, Raid, Sea Event, Speed Boat,…

_G.Theme = "Blue"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/farghii/relzhub/main/execute.hack", true))()

Script CORN Hub – NO KEY: Auto Sea Event, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/cheemsbeo/Beta/main/CornHubBetaa2.4.lua"))()

Script Auto Far, DF Mastery, MTriet-Hub – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Minhtriettt/Free-Script/main/MTriet-Hub.lua"))()

Script CORN – No Key: Super Fast Attack, Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://shz.al/~bapcornnew2"))()

Script FRIES – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Frieshup/FriesHup/main/Update1'))()

Script RACE V4, NO KEY,…

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Script-Blox/Script/main/Script-Blox'))()

Script PerdHub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/PerdHub/Blosfruitscript/main/PerdLoader"))()

Script Alchemy V2 – No Key: Auto Sea Event, RACE V4

_G.Language = "EN" -- EN or TH
v=1;loadstring(game:HttpGet("https://alchemyhub.xyz/v2"))()

Script RIPPER M – NO Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/hajibeza/Module/main/Mobile_Script.lua'))();

Script APPLE NEW – No Key: Auto Farm, Bone Farm

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/AppleHubOnTop/main/Loader.lua"))()

Script FAIFAO V3 – No Key: Sea Event, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Script/main/Fai-Fao-Ver2.lua")()

Script Speed Hub – No Key: Auto Leviathan, Kitsune

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX"))()

Script VECTOR Hub – No Key: Auto Farm, Mastery, Sea Event

_G.Mode = "Eng"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AAwful/VectorHub/main/Loader.lua"))()

Script UNIT: Auto Raid, Fast Attack

getgenv().__sex = {
Key = 'PASTE KEY HERE',
WebGetKey = 'hentaivl.space/getkey.php',
}
loadstring(request({Url="https://raw.githubusercontent.com/Kelv1v/Unit_Hub/main/ditbloxfruit.lua",Method="GET"}).Body)()
-- LINK GET KEY : hentaivl.space/getkey.php

Script AZURE V2 – No Key:

getgenv().Team = "Pirates"
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/3b2169cf53bc6104dabe8e19562e5cc2.lua"))()

Script RIPPER:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/hajibeza/Module/main/Mobile_Script.lua'))()

Script ROYX: AUTO RACE V4

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NightsTimeZ/Donate-Me/main/free%20bf.lua"))()

Script Wolf: Auto Farm, DF Fruit Mastery, không Lag, Không Get Key,…

loadstring(game:HttpGet('https://link.trwxz.com/LS-Wolf-Hub'))()

Script MASTER – No Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/onepicesenpai/onepicesenpai/main/onichanokaka'))()

Script PAYBACK (Ko Get Key, Ko Lag):

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Script-Blox/Script/main/PayBack.lua'))()

Script VectorHub – No Key:

_G.Mode = "Eng" -- ไทย | Vn
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AAwful/VectorHub/main/Loader.lua"))()

Script ZUESZ – (NO KEY): Auto Farm, Raid, Magnet, Fast Attack, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/KhanhTranVan/Guest/main/thankforbuying"))()

Script REIN – Auto Farm, Mastery, V4

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/ReinLoader'))()

Script Speed Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX", true))()

Script Master Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/jebblox/scriptdatabase2/main/scripts/masterhub.lua"))()

Script Memories: Auto Sea Event, Dodge Rough Sea:

getgenv().ChooseGetKey = "Easy Key 12 Hours"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Memories0912/Blox-Fruits/main/Memories.lua"))()

Script YUKAI – Fix Lag

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/yukaimainscript", true))()

Script RinHub – No Key – Không Lag

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/RinHubb/RinHub/main/Rin_Hub_Auto_Farm.lua"))()

Script Zekrom-Hub-X mới nhất:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Zekrom-Hub-X/main/Zekrom-Hub-X-exe"))()

Script MBM – No Key:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/m1M-Plqer819/any/main/mbmxhub/beta"))()

Script BONEZ – (NO KEY): Auto Farm, Raid, RACE V4, Boat Speed,…

_G.English = true
loadstring(game:HttpGet("https://paste.gg/p/anonymous/75487fb8949349828e4e4a91bfb8eb6e/files/6ebc9f2055f641fbb606ff494ac4ee53/raw"))()

Script NO KEY CHEST FARM,…

getgenv().Setting = {
["WhiteScreen"] = false,
["TimeReset"] = 4.5,
["ModFarm"] = {
["StopItemLegendary"] = true,
["SummonKillDarkbeard"] = true
}
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Slimexiuem/MenuSlime/main/Farmchestv2"))()

RADON HUB Auto Farm, Sea event, Kitsune, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/x2-Neptune/RadonHub/main/Script.lua"))()

Script SUKUNA – No Key:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/pokelokbr/Dr.peste/main/sukunav9"))()

Script RELZ:

-- Theme = ["Red", "Blue", "DarkBlue", "LightGreen", " Green", "Cyan", "Purple", " Zinc"] --Default: Zinc;
-- Ui = ["Mobile", "Pc"] --Default: Pc;
_G.Theme = ""
_G.Ui = "Mobile"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/farghii/relzhub/main/execute.hack", true))()

Script VECTOR NEW:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AAwful/VectorHub/main/uh.lua"))()

Script ANNIE:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xSync-gg/Annie-Hub/main/Main"))()

Script ALCHEMY:

v=1;loadstring(game:HttpGet("https://alchemyhub.xyz/v2"))()

Script AUTO BOUNTY Hub:

getgenv().Setting = {
["Team"] = "Pirates",
["Webhook"] = {
["Enable"] = false,
["Url"] = ""
},
["Skip"] = {
["Race V4"] = true,
["Fruit"] = {
"Leopard-Leopard",
"Venom-Venom",
"Dough-Dough",
"Portal-Portal"
}
},
["Chat"] = {
["Enabled"] = false,
["Content"] = {""},
},
["Misc"] = {
["Lock Bounty"] = {0, 30000000},
["Hide If Low Health"] = true,
["Hide Health"] = {4000,5000},
["Lock Camera"] = true,
["FPS Boost"] = false,
["White Screen"] = false,
["Bypass TP"] = true,
["Spam All Skill On V4"] = false,
["Random Fruit & Store"] = true,
["Random Suprise"] = true
},
["Melee"] = {
["Enable"] = true,
["Delay"] = 3,
["Z"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
["X"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
["C"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0}
},
["Fruit"] = {
["Enable"] = true,
["Delay"] = 2,
["Z"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
["X"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
["C"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
["V"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 2},
["F"] = {["Enable"] = false, ["Hold Time"] = 0}
},
["Sword"] = {
["Enable"] = false,
["Delay"] = 1,
["Z"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
["X"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0}
},
["Gun"] = {
["Enable"] = false,
["Delay"] = 1,
["Z"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0},
["X"] = {["Enable"] = true, ["Hold Time"] = 0}
}
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/vuquocoai123/lua/main/AutoBountyV2Beta"))()

DAKII Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/dakiiuem/DakiiMainBF/main/Main%20BF", true))()

SCRIPT MARIS V1:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/marisdeptrai/Script-Free/main/Maris-Hub'))()

SCRIPT Slimexhub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Slimexiuem/Slimexhub/main/Slimex-hub"))()

VECTOR BETA

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/BloxFruit-VersionBeta"))()

SCRIPT LORE:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/GoblinKun009/Script/main/loreloader"))()

MINXT HUB:

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/Basicallyy/Basicallyy/main/Min_XT_V2_.lua")()

Script MTIEN Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/MTienHub/main/Loader.lua"))()

Script XERO Hub:

getgenv().Team = "Marines" -- Pirates/Marines
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/verudous/Xero-Hub/main/main.lua"))()

Script Zekrom-Hub:

_G.Chest_Farm = true
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Zekrom-Hub-X/main/Zekrom-Hub-X-exe", true))()

Script MAKORI Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/main/NewHubX.txt"))()

Script RAITO (WORK LVL 2550)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/RaitoHub/main/Script"))()

Script AZURE V2:

getgenv().Team = "Pirates"
getgenv().FixCrash = false
getgenv().FixCrash2 = false
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/3b2169cf53bc6104dabe8e19562e5cc2.lua"))()

Script Auto Farm Candy (No Key)

_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()

Script Zekrom Hub: Auto Farm Candy, gift,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Zekrom-Hub-X/main/Zekrom-Hub-X-exe", true))()
_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZenHubTheBest/Main/main/Loader", true))()
getgenv().Team = "Pirates"
getgenv().FixCrash = false
getgenv().FixCrash2 = false
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/3b2169cf53bc6104dabe8e19562e5cc2.lua"))()
_G.Ver = "1.3"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/AppleHub/main/LoaderBF"))()
_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()
getgenv().NgonNguScript = true
repeat task.wait() until game:IsLoaded()
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ImTienNguyenZ/AppleHub/main/LoaderBF"))()
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/specilaizes/Special/main/SpecialHub'))()

ZenHub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZenHubTheBest/Main/main/Loader", true))()

SCRIPT SPEEDHUBX

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/BloxFruit_V2_Beta_SpeedHubX.lua"))()

SCRIPT EZ BOUNTY

getgenv().Config = {
["Team"] = "Pirates",
["Webhook"] = {
["Enable"] = false,
["Url"] = ""
},
["Skip"] = {
["V4"] = true,
["Fruit"] = {
"Leopard-Leopard",
"Venom-Venom",
"Dough-Dough",
"Portal-Portal"
}
},
["Chat"] = {
["Enable"] = false,
["Content"] = {"Hello me use MTriet Hub Auto Bounty"}
},
["Misc"] = {
["Hide If Low Health"] = true,
["Hide Health"] = {4000,5000},
["Lock Camera"] = true,
["FPS Boost"] = false,
["White Screen"] = false,
["Bypass TP"] = true,
["Spam All Skill On V4"] = true,
["Gun Method"] = false
},
["Weapons"] = {
["Melee"] = {
["Enable"] = true,
["Delay"] = 2.5,
["Skills"] = {
["Z"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
["X"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0.1},
["C"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
["V"] = {["Enable"] = false, ["HoldTime"] = 0}
}
},
["Blox Fruit"] = {
["Enable"] = true,
["Delay"] = 3,
["Skills"] = {
["Z"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
["X"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
["C"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
["V"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 2},
["F"] = {["Enable"] = false, ["HoldTime"] = 0}
}
},
["Sword"] = {
["Enable"] = true,
["Delay"] = 1.5,
["Skills"] = {
["Z"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 1},
["X"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0}
}
},
["Gun"] = {
["Enable"] = true,
["Delay"] = 1.2,
["Skills"] = {
["Z"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0},
["X"] = {["Enable"] = true, ["HoldTime"] = 0}
}
}
}
}
repeat wait() until game:IsLoaded()
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Minhtriettt/Hunt/main/AutoBountyV2.lua"))()
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/SuperIkka/Main/main/EgoLoaderMain", true))()

Script ANNIE V1

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Anniecuti/Free-Scr/main/Annie-Hub.lua"))()

COKKA HUB:

loadstring(game:HttpGet"https://codeberg.org/CokkaHub/Loadstring/raw/branch/main/CokkaHub.lua")()

Script MADOX Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/MadoxHubKey", true))()

Script ANNIE V2:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/1st-Mars/Annie/main/1st.lua'))()

SCRIPT TSUO HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tsuo7/TsuoHub/main/Tsuoscripts"))()

SCRIPT NIGHTHUBONTOP HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/NightHub.lua"))()

DRGON-HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Dragon-Hub/main/Script-Execute.lua"))()

FRUIT FINDER HUB:

ServerHopTimer = 10
TeleportSafe = true
Team = "Marine"
Webhook = "Your Webhook Here.."
_G.Version="Fruit Farm"loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/RaitoHub/main/Script"))()

Script ANNIE

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Anniecuti/Free-Scr/main/Annie-Hub.lua"))()

Script HIRIMI HYPER:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/HirimiHub/main/LoaderScript.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/49nOAxS

Script VECTOR:

_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()

RELZ HUB:

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/reicann/a08jx4/main/as8p2fx.script")()

ZEE HUB

loadstring(game:HttpGet("https://link.trwxz.com/LS-Zee-Hub-VIP"))()

Hirimii HUB

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/X-Version/main/LoaderX.lua"))()

Script Fix Lag, 1 HIT – No KEY

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Script/main/Fai-Fao.lua")()

HirimiHub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/HirimiHub/main/LoaderScript.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/49nOAxS

Script EZ FRUIT

Fruits = {
"Rocket Fruit",
"Spin Fruit",
"Chop Fruit",
"Spring Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spike Fruit",
"Flame Fruit",
"Bird: Falcon Fruit",
"Ice Fruit",
"Sand Fruit",
"Dark Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Ghost Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Love Fruit",
"Spider Fruit",
"Sound Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Portal Fruit",
"Portal Fruit",
"Pain Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Gravity Fruit",
"Mammoth Fruit",
"Dough Fruit",
"Shadow Fruit",
"Venom Fruit",
"Control Fruit",
"Spirit Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Rocket Fruit","Spin Fruit","Chop Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Ghost Fruit","Magma Fruit","Quake Fruit","Human: Buddha Fruit","Love Fruit","Spider Fruit","Sound Fruit","Bird: Phoenix Fruit","Portal Fruit","Portal Fruit","Pain Fruit","Blizzard Fruit","Gravity Fruit","Mammoth Fruit","Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Spirit Fruit","Dragon Fruit" ,"Leopard Fruit"} -- it will stop the script if you got this fruit
Webhook = ""
Store = true
Safeplace = true
Repeat = true
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script BT (LVL 2550)

loadstring(game:HttpGet('https://btteam.net/scripts-auth/', true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3QpcMYh

Script BANANA OLD (ANTI RESET)

repeat wait() until game:IsLoaded() and game.Players.LocalPlayer
getgenv().Key = "6d685511bae1ded5213be7ab"
getgenv().OldBanana = true
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/obiiyeuem/vthangsitink/main/BananaHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://banana-hub.xyz/thekey

DOMADIC HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/main/Domadichub/NottoGay/Start.ranscript"))()

Script BANANA: Auto Terror shark, Ship

getgenv().Key = "b07b37f6e6b216c8c283f185"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/obiiyeuem/vthangsitink/main/BananaHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://banana-hub.xyz/thekey

Script THUNDAR Z (Level 2550)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThundarZ/Welcome/main/Main/Loader/AllGame.lua"))()

SCRIPT VECTOR HUB

_G.Mode = "English"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MBPC"))()

Script ROUGH SEA WORK LEVEL 2550

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3EKuSOG

Script WORK LEVEL 2550

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/OldBf"))()

Script GRAPE Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/kmmwhocare/Grape-Hub/main/Grape%20Hub%20V2.1"))()

Script RIPPER V3 – NO KEY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/hajibeza/RIPPERMAIN/main/RIPPER-V3-NEWEST'))();

Script SnowHub – NO KEY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ZPSXHUB/Hub/main/SnowHub-BloxFruit'))()

Script Vector Hub – Auto Farm LVL 0 – 300 trong 5′

_G.Mode = "English" --[Thai] --[English]
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/MB*PC.lua"))()
-- Discord Dev : https://discord.gg/tPUP52HF7h

Script – No Key

loadstring(game:HttpGet("https://isnahamzahpastebin.tech/sepuh/puh_007.lua"))()

Script Auto Farm

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/Frost%20Fire'))()

Script Farm Fruit, Finder fruit,…

Fruits = {
"Bird: Falcon Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Portal Fruit",
"String Fruit",
"Dark Fruit",
"Sand Fruit",
"Ice Fruit",
"Spin Fruit",
"Flame Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spin Fruit",
"Spring Fruit",
"Kilo Fruit",
"Revive Fruit",
"Chop Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Rumble Fruit",
"Paw Fruit",
"Gravity Fruit",
"Dough Fruit",
"Control Fruit",
"Venom Fruit",
"Shadow Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Soul Fruit",
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Kilo Fruit","Spin Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Magna Fruit","Quake Fruit","String Fruit","Portal Fruit","Blizzard Fruit","Revive Fruit","Chop Fruit, Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Dragon Fruit","Soul Fruit","Leopard Fruit"} ------ it will stop the script if you got this fruit
Webhook = "" --------------------------------Optional
Store = true --------------------------------Auto Store after it got the fruit
Safeplace = true ----------------------------- Safeplace
Repeat = true --------------------------------- Repeat continues hopping
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script Vector Hub – No Key:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Tuxoz/VectorHub/main/BF"))()

Script Relz Hub – Không Lag:

loadstring(Game:HttpGet"https://relzhub.xcodehoster.com/loader.lua")()

Script Talk Hub (BETA) – No Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/c9f17c5f7d7149abb2686c566b3576b8e04c0605/Talk%20HubBeta.lua'))()

Script Mama Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MAMAhub1/Mmahub/main/README.md"))()

Script NickelHUBB: NO Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/RaidGuiBloxFruitOP"))()

Script GANTENG – No Key

loadstring(game:HttpGet("https://isnahamzahpastebin.tech/v1/gantenghubv1_023.lua"))()

Script HUNG HUB – Ko get key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/hungquan99/HungHub/main/Loading"))()

Script ORI Auto Farm, Rain Fruit, DF Mastery – Ko get Key

loadstring(game:HttpGet("https://ori-hub.x10.mx/orihub/LoadingUi"))()

Script Auto Kaintan, Raid, Fruit Mastery – (Không cần Get Key)

_G.Key = "HutaoDepZai"
_G.Team = "Pirate" --Pirate or Marine
loadstring(game:HttpGet("https://api.luarmor.net/files/v3/loaders/fef0694b5887834a71a7caef49d34871.lua"))()

Script Auto Farm, Fruit Mastery, RACE V4 – NO KEY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NIGHTHUBONTOP/Main/main/NIGHT-HUB"))()

Script Auto Farm, Rain Fruit, RACE V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestzScriptsz/Script/main/Unknownhubv2.lua.txt", true))()

Script Full tính năng

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/Fullloader"))()

Script THUNDER Z – Ko Get Key

loadstring(game:HttpGet(('https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-05/HUB/main/TestKey')))()

SCRIPT SARA

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/SaraSenpai/bloxfruist/main/Sarahub'))()

SCRIPT KAY

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/AXCScript/KayMobile/main/Script-Loader'))()

SCRIPT YAZZ

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestzScriptsz/Script/main/YAZZHUB", true))()

Scritp Farm Chest, Beli, Fod,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-05/HUB/main/Main/Chest/AllDevice.lua"))()

Script Auto Farm – Get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BullMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3EoyCFB

Scrip DMS Auto Race V4,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/king-08/DMSHub/main/dms.lua",true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3QQkV9T

Script – Ko cần Get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LeVanNhatIT/OriHub/main/LoadingUi"))()

Script DEMON: Auto Farm, RACE V4, MASTERY…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tngaming123/YTB-TNGaming/main/DemonHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KKo4nC

Script SCBLOX: BOSS FARM (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/ScriptBlox'))()

Script Auto Farm, Raid, Smooth, Fast Attack – ko cần get Key

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/OldBf"))()

Script BAKI: Auto Farm, Extra Magnet, Bone,…

repeat wait() until game:IsLoaded() and game.Players.LocalPlayer
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/memaybeohub/Function-Scripts/main/YMFHUB_MISC.lua"))()

Script SEA

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/SeaLoader"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/44hLeJb

Script: Auto Farm, Auto Raid, Material Farm, auto Bone,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/PointMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KvS2fd

Script LVL 0 – MAX: Auto Farm Level 0 – MAX Full Automatic Smooth

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hubv2/main/Hirimiv2.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KsHxt7

Script THUNDER NEW: Auto Farm, DF Mastery, Double Quest, Smooth (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/RemakeMobileTest', true))()

Script ANIME: Auto Farm, Mastery, Boss Farm, RACE V4 (KO GET KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ScriptBloxOfficial/Script/main/Anime%20Hub'))()

Script CHEST FARM: Auto Farm Chest, Beli, EZ Chalice, EZ FOD

getgenv().Config = {
["Select Team"] = "Marines", -- Marines/Pirates
["White Screen"] = false,
["Stop After Have God Chalice Or Fist Of Darkness"] = true
}
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/LumosSera/SeraHub/main/che.lua"))()

Script MUKURO: Auto Farm, Super Fast Attack, Auto Raid, Auto Seabeast

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/xQuartyx/DonateMe/main/ScriptLoader")()
-- Link Get Key : https://bit.ly/446hazZ

Script HIRIMI H: Auto Farm, Auto Seabeast, Auto Raid, Smooth

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hver/main/Hversion.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3Ofet9t

Script Auto Farm, Fast Attack, Magnet, Bone Farm (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet("https://github.com/LeVanNhatIT/ChuRoblox/raw/main/ChuRobloxPre.lua"))()

Script ZEN: Auto Farm, Magnet, Mastery, RACE V4, Boss

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZenHubTheBest/Main/main/Loader", true))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3rR1u6f

Script ADEL: Auto Farm, Fast Attack, Magnet, Auto Kaitun (ko get key)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AdelOnTheTop/Adel-Hub/main/Main.lua"))()

Script Hirimi V2: Auto Farm, auto Seabeast, Auto Raid, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/Hubv2/main/Hirimiv2.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3KsHxt7

Script QUY: Auto Farm, Raid, Mastery, RACE V4, Magnet, Fast

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tngaming123/YTB-TNGaming/main/QuyHub.lua"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/43Nl3tu

Script AUTO BOUNTY: Auto Bounty, Auto Hop Server, Easy PVP (ko cần Get Key)

_G.Team = "Pirate"
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/AloneBiNgu/AloneHub/main/BountyV2.lua"))()

Script Auto Farm, Super Fast Attack, Auto Seabeat (ko cần get key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Qwerty-Hub/main/Qwerty-Hub.lua")()

Script QWERTY

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/Qwerty-Hub/main/Qwerty-Hub.lua")()

Script UPGRADE Auto Farm, Fast Attack, Smooth, Magnet, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/UpdateHub123/UpgradeHub/main/UpgradeMain"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3OvESRR

Script TRYHARD:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/tryharder0009z/TryHardHub/main/TryHardLoader"))()
-- Link Get Key : https://bit.ly/3Kbnoay

Script ALCHEMY CHEST

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/ChestFarm.script"))()

Script NEVA Hub – (NO KEY)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/VEZ2/NEVAHUB/main/2'))()

Script HIRIMI:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Hirimii/ScriptBF/main/Loader4.lua'))()

Script Gringo HUB: Ko cần get Key

loadstring(game:HttpGet("https://github.com/LeVanNhatIT/GringoHub/raw/main/Loading_Ui/Loading"))()

Script Law (Auto Farm, RACE V4)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Law%20hub"))()

Script YUJIN (Auto Farm, Fast Attack)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/Yujin"))()

Script FAIFAO V2 (Ko get Key)

loadstring(game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/faifao/main/PcVersion")()

Script RELZ

loadstring(Game:HttpGet"https://relzhub.xcodehoster.com/loader.lua")()

Script ZEN NEW

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Kaizenofficiall/ZenHub/main/Loader", true))()

Script PART Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/PartLoader"))()
-- Link Get Key : https://link-hub.net/868025/part-hub-key-system

Script AUTO FARM FRUIT: Fruit Finder, HOP Server

collectAllFruit = true --[ TRUE / FALSE ]--
collectOnlyFruitSpawn = false --[ TRUE / FALSE ]--
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/BetaFruitFinder"))()

Script mới nhất (No Key):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/faifao/main/Protected.lua"))()

Script FREEFAI – ko cần Get Key:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Padupo/scrnohop/main/FreeFrai'))()

Script MAKORI: Auto Farm, Fast Attack, Smooth, Auto Raid, DF Mastery

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/NewScript/main/Comback!.lua",true))()

Scrip HoHo V3:

_G.HohoVersion = "v3"
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

Script TURBO: Auto Farm, Fruit Mastery, Auto Quest,…

loadstring(Game:HttpGet"https://turbohub.xcodehoster.com/Loader.lua")()

MAMAhub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MAMAhub1/Mmahub/main/README.md"))()

Script blox fruit Auto Farm, Farm material, Auto quest, Raid, Boss

loadstring(game:HttpGet("https://run.mocky.io/v3/b141f78e-9f27-4beb-94a7-7272a80958ce"))()

HEATER Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HeatHuh/HeaterHub/main/HeaterLoader"))()

DYNAMIC Script:

loadstring(Game:HttpGetAsync("https://Dynamic.xcodehoster.com/loader.lua"))()

SAGI Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/SagiHub"))()

AlchemyHub Script:

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/Luncher.script"))()

ThunderZ-HUB Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/Aimbot"))()

Script BULULUK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BululukMain"))()

Script MEMAYBEO:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZPSXHUB/Z/main/MeMayBeo"))()

SAZX Sript:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriKunG/Sazxhubnew/main/Protected.lua_4.txt"))()

HOHO Script V3:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HohoV2/main/thieunangquahuhuv3.lua'))()

Script WING:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/WingHub0009z/WingHub/main/Wingzloader"))()

SAZX HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/GooD1020/SAZX_KAITANANDAiMbot_update/main/README.md"))()

Script HOHO HUB – Anti Reset Level

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

2X SWITCH Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/UPDBF2xSwitch/main/Protected%20(3).lua",true))()

TREK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://sharetext.me/raw/khe4i5620s"))()

NotHub Cript – (Script này hơi dài – phía dưới còn nhiều script khác nữa):

Fruits = {
"Bird: Falcon Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Portal Fruit",
"String Fruit",
"Dark Fruit",
"Sand Fruit",
"Ice Fruit",
"Spin Fruit",
"Flame Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spin Fruit",
"Spring Fruit",
"Kilo Fruit",
"Revive Fruit",
"Chop Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Rumble Fruit",
"Paw Fruit",
"Gravity Fruit",
"Dough Fruit",
"Control Fruit",
"Venom Fruit",
"Shadow Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Soul Fruit",
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Kilo Fruit","Spin Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Magna Fruit","Quake Fruit","String Fruit","Portal Fruit","Blizzard Fruit","Revive Fruit","Chop Fruit, Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Dragon Fruit","Soul Fruit","Leopard Fruit"} ------ it will stop the script if you got this fruit
Webhook = "" --------------------------------Optional
Store = true --------------------------------Auto Store after it got the fruit
Safeplace = true ----------------------------- Safeplace
Repeat = true --------------------------------- Repeat continues hopping
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

Script Uranium (NO KEY):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Augustzyzx/UraniumMobile/main/UraniumKak.lua"))()

Zee Hub Fast:

loadstring(game:HttpGet("https://dkub.link/ZeeHubFast"))()

Script Cokka Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://codeberg.org/CokkaHub/Loadstring/raw/branch/main/CokkaHub.lua"))()

Script Maru Hub:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/NinoGod/Free-Script/main/Maru-x-Hub-Free.lua'))()

Script Farinha Hub:

loadstring(game:HttpGet'https://raw.githubusercontent.com/pokelok/Farinhahubpro/main/HUB')()

NickelHUBB – EZ BELI:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/ChestFarmOp"))()

Script Hole Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HoleHub/HoleHub/main/HoleMainLoader"))()

Script SONIC Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/Protected-25.lua"))()

Script JJT Hub (No Key)

loadstring(Game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/JJTChannel/JJTxHUB/main/Re-come.lua")()

Script NEXUZ Hub

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/NexuzHub/Main-/main/Script"))()

Script FTS V1 Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/tufreescript/FTS-X-Hub/main/FTSXHUB%20V1'))()

Script Speed Hub X

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX"))()

ZaqueHub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/ZaqueHub/BloxFruitPC/main/Protected.lua'))()

Script Play Back Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NeaPchX2/Playback-X-HUB/main/PlaybackXHub.lua"))()

FTS HUB V2

loadstring(game:HttpGet(('https://raw.githubusercontent.com/Tulam2000/FTS-HUB/main/FTS%20x%20Hub')))()

HALOxHUB

loadstring(game:HttpGet'https://raw.githubusercontent.com/HALOxHUB/ScriptLoader/main/Loader.lua')()

ATOMIC Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ArceusXHub/atomic-hub/main/atomic-hub.lua"))()

Script VOID Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Efe0626/VoidHub/main/Script"))()

SCript CFrameHub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/CFrame3310/CFrameHub/main/BloxFruitV2.lua"))()

Script BEO

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Bestxemchua/agagagaq/main/BeoHUB/BeoHUB.lua'))()

Script WINNABLE

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/xlostpexz/tyuiop/Fps/Loading.lua"))()

Script Zen Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Kaizenofficiall/ZenHub/main/Loader", true))()

Script BTM

loadstring(game:HttpGetAsync("https://gitlab.com/Sky2836/test/-/raw/main/Auth"))()

TURBO Script

loadstring(Game:HttpGet"https://gitlab.com/turbohubz/loader.xyz/loader/-/raw/main/TurboHub-Loader")()

Script (Zee Hub) cho Hydrogen và Fluxus:

loadstring(game:HttpGet("https://zKuzy.link/ZeeHub.lua"))()

Destiny Hub – (YÊU CẦU GET KEY)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/KudoCon/DestinyHub/main/DestinyKey"))()

Script MAKIMA

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Piwwy0909/MakimaRemake/main/Cumback.Makima'))()

Script SAZX HUB

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/GooD1020/GooD1020/main/README.md'))()

Script UPDATE EVENT (NO MISS SKILL)

loadstring(game:HttpGetAsync('https://sharetext.me/raw/u3if6m3hgr'))()

Ripper Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/xDestinyx/RipperHub/main/Loader.lua'))()

ZeeHub

loadstring(game:HttpGet("https://scriptdee.com/free/ZeeHubNew.lua"))()

Script 2X Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/armch063/2xHub-/main/README.md', true))()

Script Speed X Hub

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Script--Game/main/Script%20Game"))()

Script RipperHub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/xDestinyx/RipperHub/main/Loader.lua'))()

Script Tawan X Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/kill55547/TAWAN_HUB/main/hub.lua.txt', true))()

Playback X Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NeaPchX2/Playback-X-HUB/main/Playback%20X%20Hub%20Service%20X%20V2.lua"))()

Script (Chiba Hub) – Bỏ chọn White Screen để không bị màn hình trắng:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/KindIhave/ChibaHubcomeback/main/Chibacomebackbeta.txt'))()

Script Mink X Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Beammodz/Minkx/main/Hub/Main/Lua/FreeScript/Mobile"))()

Script (Maru Hub)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/joi-droid/MaruHubBF/main/GOHANSSJ3'))()

Script (Pado Hub)

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/REWzaKunGz1/premium/main/PadoHub'))()

Danh sách Script Blox Fruit Race V6 mới nhất cho Mobile và PC

Mình sẽ chia sẻ đến bạn một số Script Blox Fruit mới nhất 2024 sử dụng cho cả Hydrogen ROBLOX và Fluxus với các tính năng cực hay.

FULL Script Blox Fruit RACE V4 Cho Hydrogen và Fluxus (Mobile, PC): Auto: FARM, SEABEAST, TRIAL, QUEST MASTERY, BOSS FARM,…

Cách Get Key Script Blox Fruit chi tiết có hình ảnh
Để lấy Key Script Blox Fruit cách thực hiện vô cùng đơn giản. Các bạn sẽ làm chi tiết theo từng bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Cài đặt Hydrogen (Giọt nước) hoặc FLUXUS cho điện thoại của bạn. Nếu bạn chưa biết cài cứ ghé thăm bài viết Hack blox fruit nhé

Bước 2: Rồi bạn Copy Script Blox Fruit được chia sẻ ở phần trên của bài viết này. Các bạn sẽ mở Hydrogen hoặc FLUXUS lên, ở đây mình sẽ làm bài Script cho Hydrogen nhé! Các bạn nhấn vào Verify Key. (Nếu bạn muốn sử dụng Fluxus thì ghé đây)

Nhấn Verify Key

Bước 3: Dán Script Blox Fruit đã Copy vào phần mềm, rồi các bạn nhấn vào icon tam giác phía bên phải. Rồi các bạn đợi khoảng 5 – 10 phút sau đó đóng màn hình Script lại.

Dán Script Blox Fruit đã Copy vào Hydrogen

Bước 4: Lúc này ngoài hình mình sẽ hiển thị một bảng nhập key như hình, các bạn sẽ nhấn vào Get Key, sau đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo bạn copy được link Get Key.

Nhấn vào Get Key

Bước 5: Các bạn vào trình duyệt web và dán link vừa copy vào để lấy key. Bạn kéo xuống tìm đến Free Access để lấy Key. Khi Key xuất hiện các bạn sẽ copy nó.

Vào trình duyệt web và dán link vừa copy vào để lấy key

Bước 6: Quay lại cửa sổ trong game, các bạn sẽ dán Key vừa lấy được vào khung Key Here và nhấn Sumbit, sau nó sẽ tiến hành check Key. Tùy vào từng Script sẽ có giao diện Menu khác nhau, nhưng cách làm tương tự.

Dán Key vừa lấy được vào khung Key Here

Bước 7: Hoàn tất sẽ hiển thị Menu của Script Blox Fruit như hình và các bạn có thể tùy chỉnh các tính năng để chiến lợi thế tốt nhất khi chơi game nhé!

Hoàn tất sẽ hiển thị Menu

Okie hết nhé. Chúc các bạn Hack blox fruit thành công nhé, không quá phức tạp nhưng nhà phát hành sẽ update liên tục. Mình cũng sẽ theo dõi cập nhật để mọi người có giây phút chơi thoải mái nhất.

What's new

huy hiệu  Ứng dụng tốt được đảm bảo

huy hiệu Ứng dụng này đã vượt qua bài kiểm tra bảo mật đối với vi-rút, phần mềm độc hại và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *